400 میلیارد ریال برای امور عمرانی دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافتبه گزارش ایرنا علی خاکی شنبه به خبرنگار ایرنا در بجنورد اظهار کرد: بیشتر تجهیزات و امکانات این مراکز آموزش عالی نیز قدیمی هستند و هم اکنون فضاها و امکانات جوابگوی نیاز دانشجویان نیست.
وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان تا سال 95 اعتباری برای ساخت و ساز فضاها نداشته است افزود: کمیته هایی در این راستا در سال گذشته ایجاد شد و با همکاری مجلس شورای اسلامی اعتبارای برای فضای عمرانی در نظر گرفته شود.
وی گفت: در سال گذشته در راستای بازسازی، نوسازی، به سازی، مناسب سازی خوابگاه ها، اتاق های اساتید و فضاهای ورزشی 800 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود.
وی افزود: باید فضاهای آموزشی را استانداردسازی و همچنین این مراکز آموزش عالی را نیز تجهیز کنیم.
وی با بیان اینکه در سطح کشور 54 هزار دانشجو به صورت پیوسته در حال تحصیل هستند گفت: حدود یکهزار و 200 عضو هیات علمی، سه هزار و 500 نفر مجموعه کارکنان، 14 هزار عضو مدعو با دانشگاه فرهنگیان همکاری دارند.
وی هدف گذاری دانشگاه فرهنگیان برای آینده را 40 هزار نفر دانشجو در سال عنوان کرد و افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دو روش پذیرفته می شوند، پذیرش دانشجو در کنکور سراسری که تاکید این مرکز آموزش عالی است.
وی اظهار کرد: بعضا این دانشگاه از دانشجویان فارغ التحصیل نیز با آزمون نیرو جذب می کند که برای این تعداد به مدت یکسال آموزش فشرده نیز گذاشته می شود.
معاون طرح و برنامه توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: به روش آزمون در سال گذشته 10 هزار نفر دانشجو جذب شد و امسال نیز 9 هزار نفر جذب خواهد شد.
خاکی اظهار کرد: به روش دوم نیز پیش بینی می شود با توجه به نیاز آموزش و پرورش به نیرو 15 هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند که یکسال آموزش نیز خواهند دید.
وی افزود: طبق برآورد تا سال یک هزار و 400 باید بیش از 300 هزار معلم تربیت کنیم که برای این امر برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت داریم.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*