کارشناس ارمنستانی: همکاری های فنی-نظامی با تهران برای ایروان سودمند استبه گزارش ایرنا، پایگاه خبری خبری تِرت. ای. ام ارمنستان روز چهارشنبه به نقل از سخنان وسکانیان نوشت: مخاطب سخنان وزیر دفاع ایران نخست کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله سوریه، لبنان و افغانستان هستند، ولی این احتمال وجود دارد که ارمنستان در حوزه قفقاز جنوبی نیز مطرح باشد.
استاد ایرانشناسی افزود: هرچند ارمنستان نیازهای دفاعی را در چارچوب همکاری های دو جانبه از روسیه و همچنین سازمان پیمان امنیت جمعی با قیمتی بسیار مناسب تامین می کند، اما در صورت نیاز درهای ایران هم باز است، زیرا از نگاه این کشور ارمنستان همکار قابل اطمینانی است.
به گفته وسکانیان اگر مسئولین نظامی دو کشور تصمیم به همکاری بگیرند، هیچ مانع سیاسی وجود ندارد و روابط ایران و ارمنستان در این عرصه و همچنین امنیتی بسیار نزدیک شده است.
نویسنده ادامه داده است: در سفر اخیرا ویگن سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان به تهران (اواخر سال گذشته) و دیدار با سردار حسین دهقان همتای وقت ایرانی در حوزه دفاعی مذاکره شد و بی شک این همکاری ها به نفع دو کشور خواهد بود.
وسکانیان همچنین با اشاره به اینکه ارمنستان در عرصه نظامی سیاست چندسویه دارد، گفت: از این رو در صورت تمایل به همکاری با ایران، بی شک هیچ امری نخواهد توانست مانع واردات جنگ افزار از این کشور شود.
کارشناس ارمنستانی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی و منطقه ای هیچ کشوری ایروان را از همکاری (دفاعی) با تهران منع نکرده است و نمی تواند بکند.
به گزارش ایرنا، پس از سفر دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایروان و مذاکره با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان، مذاکرات اعضای هیات عالی همراه با همتایان و سپس رفت و آمد متقابل هیات های مختلف، برنامه ها و زمینه های فراوانی برای توسعه همکاری های دو کشور فراهم شده است.
ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقلال یافت، با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران هم مرز است.
اروپام 1516 ** انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*