پژوهشگران حوزه اعتیاد تقدیر می شوندبه گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از کنگره بین المللی دانش اعتیاد، دکتر محسن روشن پژوه ادامه داد: این جایزه به مقالات پژوهشی با موضوعات اجتماعی و روانشناختی اختصاص می یابد که یافته های پژوهشی آنها به نحوی در جهت بهبود کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد و یا خانواده های آنان راهگشا باشد.
روشن پژوه محورهای این کنگره را شامل پیشگیری، درمان و بازتوانی، کاهش آسیب (زیانکاهی)، معنویت و کاهش تقاضای مواد، حمایت های اجتماعی و کاهش تقاضای مواد، سرمایه اجتماعی، مشارکت و مسئولیت مدنی و کاهش تقاضای مواد، قانونگذاری و سیاستگذاری در کنترل و کاهش اعتیاد، منشور حقوق شهروندی و کنترل و کاهش اعتیاد اعلام کرد.
وی افزود: آموزش در اعتیاد، همه گیر شناسی، آمار و اطلاعات، رسانه و کنترل کاهش اعتیاد، توانمندسازی و جامعه پذیری بهبودیافته گان، الکل، سیگار، رفتارهای اعتیادی (جنسی، قماربازی، خوردن، اینترنت و غیره)، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در گروه های هدف خاص، ارزیابی های تشخیصی، مددکاری اجتماعی و مدیریت مورد کنترل و کاهش اعتیاد، روانشناسی و اعتیاد، جامعه شناسی و اعتیاد، ژنتیک در اعتیاد، اقتصاد کاهش تقاضای مواد، اعتیاد و نوروساینس، ابعاد شناختی اعتیاد، از دیگر محورهای کنگره است.
دبیر علمی کنگره ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان پرچم دار عرصه پیشگیری و درمان اعتیاد کشور و در راستای مأموریت خویش، پیشگیری از اعتیاد را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و با درک پیچیدگی های پدیده اعتیاد و تحلیل وضعیت موجود، بر این باور است که دانش پیشگیری در کشور نیاز به حمایت دارد و بر همین اساس همواره در جهت توسعه فرهنگ پیشگیری، ارتقای دانش و مهارت های مرتبط با آن گام برداشته است.
یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد از 22 لغایت 24 شهریور 96 به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان بهزیستی، در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.
علمی(1) 1201
دریافت کننده: عبدالکریم جبارپور*انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*