نماینده ایران:مسئولیت اولیه درباره ایمنی و امنیت هسته ای به عهده کشورهای عضو آژانس انرژی اتمی استبه گزارش بامداد سه شنبه ایرنا ، ‘رضا نجفی’ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد در وین ، روز دوشنبه در نخستین روز نشست شهریور ماه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان رئیس گروه 77 درباره اقدامات برای تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تشعشات، حمل ونقل و ایمنی پسماندهای هسته ای سخنرانی کرد.
نجفی به اهمیت ایمنی هسته ای در برنامه های صلح آمیز کشورهای عضو اشاره کرد و ادامه داد: مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی هسته ای به عهده کشورهای عضو بوده و ملاحظات در زمینه ایمنی هسته ای نباید فرایند استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای را مخدوش کند.
وی از کمک های آژانس به کشورهای در حال توسعه در عملیاتی کردن برنامه های اتمی و ایجاد یا تقویت زیربناهای ایمنی هسته ای، ظرفیت سازی در نظام های ایمنی کشورهای عضو تقدیر کرد و افزود: گروه 77، آژانس را تشویق می کند تا به تلاش های خود در زمینه کمک به کشورها در توسعه ظرفیت ها و مهارت های فنی در عرصه ایمنی هسته ای و نیز تقویت نظام های ایمنی و زیرساخت های مورد نیاز در گسترش انرژی هسته ای ادامه دهد.
گروه 77 از اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تشعشات هسته ای و حفاظت از محیط زیست از جمله از طریق توسعه راهنماهای ایمنی و برگزاری کارگاه های آموزشی منطقه ای و نیز تقویت حفاظت در مقابل تشعشعات اتمی در زمینه پزشکی تقدیر کرد.
در این نشست سفیر و نماینده دائم کشورمان در مقر سازمان ملل در وین ، درباره موضوع دیگر دستور کار این نشست باعنوان امنیت هسته ای و گزارش مربوطه در سال 2017 ، از سوی گروه 77 ،گفت : مسئولیت امنیت هسته ای نیز کاملا با کشورهای عضو بوده و ضروری است دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بند 2 این گزارش را بر اساس موضع گروه 77 اصلاح کند.
نجفی گفت که ملاحظات مربوط به امنیت هسته ای نباید استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای از جمله از طریق اجرای برنامه های همکاریهای فنی (TC) را مخدوش کند. نقش آژانس در تقویت امنیت هسته ای و دامنه فعالیت های آن همانطورکه در تصمیمات شورای حکام و قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس تصریح شده، باید توسط کشورهای عضو تعیین شود و ضروری است بین فعالیت های ارتقایی و غیر ارتقایی آژانس توازن برقرار شود.
نجفی یادآورشد: قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس بر نقش محوری این مجموعه در تقویت امنیت هسته ای در سطح جهان و نیز هماهنگ کردن فعالیت های بین المللی در زمینه امنیت هسته ای تاکید کرده است.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در زمینه توسعه منابع انسانی در ارتباط با امنیت هسته ای نیز گفت: گروه 77 از حمایت مستمر آژانس از فعالیت های توسعه جامع منابع انسانی به منظور تضمین پایداری رژیم های امنیت هسته ای ملی استقبال می کند؛ همچنین گروه 77 رضایت خود را از آموزش 2 هزار و 111 نماینده از 134 کشور و نیز آموزش الکترونیکی 1079 نماینده از 122 کشور از سوی آژانس را اعلام و از دبیرخانه آژانس درخواست کرد تا فعالیت های خود در زمینه ظرفیت سازی در کشورهای عضو بویژه در کشورهای در حال توسعه را گسترش دهد.
به گزارش ایرنا ، جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه با سخنرانی مدیر کل آژانس آغاز شد؛ در نشست فصلی شورای حکام که تا روز جمعه ادامه دارد موضوع های مختلفی از جمله تازه ترین گزارش درباره اجرای برجام بررسی می شود. تقویت همکاری های بین المللی در زمینه هسته ای، تشعشعات، حمل و نقل و ایمنی مواد هسته ای، امنیت هسته ای، اجرای پادمان ها در کره شمالی، اجرای توافق های پادمانی در سوریه و کاربرد پادمان های آژانس در خاورمیانه از دیگر محورهای بحث در نشست فصلی شورای حکام به شمار می رود.
شبد**اروپام**1078**1010
انتشار:حسن معظمیانتهای پیام /*