محمد جواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی شدبه گزارش روز یکشنبه ایرنا ، این تشکل در اطلاعیه ای افزود: با توجه به پایان دوره دبیرکلی جمعیت، این نشست به موضوع انتخاب دبیرکل اختصاص داشت.
در این نشست از تلاش های حسین فدائی تقدیر شد.
فدایی از بدو تاسیس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سال 1375، دبیرکلی این تشکل سیاسی را عهده دار بود.
محمد جواد عامری که در سالهای اخیر از فعالان جامعه اسلامی و بسیج اساتید دانشگاه بوده، هم اکنون معاون پژوهشی دانشکده مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
سیام**6084**1449**دریافت: امیر خان زاده*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*