فضای فعلی جامعه در امتداد اتفاق سال 92 و تغییر مسیر به سمت عقلانیت استاحمد شریف روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا اظهار داشت: واقعیت این است که در دولت های نهم و دهم با رکود فعالیت احزاب روبه رو بودیم و یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را می توان احیای تشکل صنفی اصناف که خانه احزاب است تلقی کرد که موفقیتی برای وزارت کشور بود.
وی ادامه داد: اما این که احزاب در جایگاه واقعی خود قرار دارند، متاسفانه چنین نیست و نمونه بارز آن هم نبود نقش آفرینی احزاب در اتفاقاتی است که در فضای سیاسی می افتد و نیز طرف مشورت قرار نگرفتن قالب احزاب در تصمیم گیری های کلان جامعه. این یک آسیب پذیری برای جامعه ای است که می خواهد مسیر مشخصی را برای توسعه سیاسی طی کند.
شریف گفت: نباید از این قضیه غافل شویم که حتی توسعه اقتصادی هم مستلزم وجود یک سری نهادهای مدنی پایدار است که در دنیا با عنوان احزاب و تشکل های سیای در جامعه حضور دارند و مهمترین وظیفه ای که اینها بر عهده دارند کادرسازی و نخبه پروری است.
وی افزود: برای تعیین افراد حتی در کابینه شاهد هستید که چقدر اختلاف نظر پیش می آید و این ناشی از عدم کادرسازی برای تشکل های سیاسی در جامعه ایران است و این قضیه اهمیت توجه به احزاب را مضاعف می کند.
شریف تصریح کرد: انتظاری که از دولت دوزدهم است این است که در وهله نخست، جایگاه نهاد صنفی احزاب یعنی حانه احزاب را بواقع به رسمیت بشناسد.
عضو هیات رئیسه خانه احزاب ایران گفت: در گفت و گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری با این جمله برخورد کردیم که اشاره کرد در تعیین افراد کابینه با احزاب مختلف مشورت شده است؛ شاید این مذاکرات ، به احزاب کمی محدود شده باشد اما در گام اول باید تشکل صنفی احزاب را به رسمیت بشناسیم.

**نباید کمک به احزاب را نوعی وامداری به دولت تعبیر کنیم
شریف با تاکید بر ضرورت تقویت احزاب در کشو افزود: اکنون حتی در قالب کشورهای توسعه یافته، احزاب از دولت ها یارانه می گیرند نباید کمک به احزاب را نوعی وامداری به دولت تعبیر کنیم. احزاب ما نوپا و جوان هستند و نیاز است از طریق حاکمیت تقویت شوند.
وی ادامه داد: با گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که راهی به جز وجود احزاب برای پایداری فضای سیاسی کشور نداریم و اگر بخواهیم انتخاباتی صحیح و سیاستمدارانی قوی داشته باشیم باید به احزاب رجوع کنیم و آنها را تقویت کنیم تا به کادرسازی بپردازیم.

**تعامل بسیار مثبت بین جریان های سیاسی/ فضای تند سیاسی قبل انتخابات باید به فضای همکاری تبدیل شود
وی همچنین گفت: در خانه احزاب تعامل بسیار مثبتی بین سه جریان سیاسی برقرار است و این تعامل بسیار خوب برای انواع همکاری ها در قالب کمیته های مختلف در خانه احزاب به چشم می خورد؛ مطمئنا در جریان تبلیغات انتخاباتی ممکن است فضای تندی را شاهد باشیم و طبیعی است هر کسی برای نامزد خود تبلیغ و موضع گیری کند اما بعد از انتخابات این ها باید به فضای همکاری تبدیل شود.
شریف گفت: با توجه به موضع گیری شخصی رئیس جمهوری که اعلام کرد کابینه تشکیل شده فراجناحی است و از قابلیت های جناح های مختلف استفاده شده و طرف مذاکره بودند قطعا فضا برای فعالیت تمام جناح های سیاسی مساعدتر خواهد بود.
وی افزود: برای کسب منافع ملی و حداکثری کردن این منافع در عرصه جهانی همگی باید در کنار هم قرار گیریم. ما در یک کشتی نشسته ایم که در آن از تمام جناح ها حضور دارند و هر گونه آسیب به آن به وحدت ما آسیب وارد می کند.
سیام**6084**1449**گفت و گو: امیر خان زاده*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*