شهردار آمل انتخاب شدبه گزارش خبرنگارایرنا، ‘ امیرسلیمانی ‘ ۳۹ ساله در جلسه عصرچهارشنبه اعضای ۹ نفره شورای اسلامی شهر آمل، با رای موافق ۵ عضو این شورا برای تصدی شهرداری آمل انتخاب شد.
امیرسلیمانی از سال ۸۹ تا ۳۰ مرداد ۹۶ شهردار آمل بود.
اعضای شورای اسلامی شهر آمل ، پس از انتخاب هیات رییسه این شورا از هفته نخست شهریورماه تاکنون، رزومه کاری بیش از ۲۰نفر از واجدان شرایط برای تصدی مدیریت شهرداری آمل را بررسی و در نهایت چهار نفر را نهایی کردند که پس از شنیدین برنامه های کاری آنان ، به امیرسلیمانی رای دادند.
شهر آمل با بیش از ۳۰۰هزار نفر از شهرهای مرکزی ویکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.
شورای اسلامی شهرآمل دردوره چهارم از ۱۳ عضو به ۹ عضو در دوره پنجم کاهش یافته است.
خبرنگار: مهدی غلامی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۷۳۲۷/۱۶۵۴انتهای پیام /*