ذوالفقاری: کمیته های حمل ونقل و زیرساخت طرح های خود را با شتاب بیشتری پیگیری کنندبه گزارش روزسه شنبه ایرنا، «حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی دراین جلسه با تاکید بر لزوم شتاب بخشیدن به طرح های زیرساختی درمسیرتردد زائران از کمیته حمل و نقل خواست تا آخر مهرماه آینده علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در مسیرهای منتهی به مرز نصب شود و استان های معین از اول مهر ماه فعالیت خود را در محل ماموریت پیش بینی شده آغاز کنند.
همچنین در دهمین جلسه اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی در وزارت کشور، آخرین وضعیت عملیات عمرانی در مسیرهای تردد زائران اربعین در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی و با حضور«مجید آقابابایی» دبیرستاد، روسای کمیته های مختلف ستاد و استانداران استان های ایلام، خوزستان و کرمانشاه برگزار شد، برنامه های اجرائی کمیته های حمل و نقل و سوخت و زیرساخت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای ستاد بر شتاب بخشیدن به طرح های زیربنایی بویژه عملیات ساخت و یا تعریض مسیرهای زائران در مهران تاکید کردند.
سیام**3070*1724*
تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: حسین فتح اللهیانتهای پیام /*